แบงก์ชาติ !! ออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) เริ่มใช้ วันจักรี 6 เม.ย. 61 นี้

 

วันที่ 8 มี.ค. 61 นี้   ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) หรือ ธปท.  ได้ออกมาเปิดเผย การออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17)  

โดย   ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท ออกใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2561  ส่วน ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท ออกใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561     ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย